ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 24, 2011

ನೀನಾಗಬೇಕು

         ನೀನಾಗಬೇಕು


ಕಾವ್ಯದ ಚಿಗುರು ನೀನಾಗಬೇಕು

ಪದಗಳ ತುಂಬೆಲ್ಲ ನೀನಡಗಿರಬೇಕು

ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿರಬೇಕು

ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತುವಗಬೇಕುನನ್ನ ಮನೆಯಂಗಳದ

ಹೂದೋಟ ನೀನಾಗಬೇಕು

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ...

ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಂಚಿನ ನಗುವಿರಬೇಕುನನ್ನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನಾಗಬೇಕು

ಭಾವನೆಗಳು ಬದುಕಬೇಕು

ಕನಸುಗಳು ಇರಬೇಕು

ಹೃದಯ ಸದಾ ಬಡಿತಿರಬೇಕು

ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಲವಿನ ನಾಡ ಇರಬೇಕು

ಒಲವಿನ ಗೀತೆ ಇರಬೇಕು

                 -- ರಚನೆ - ನಾನು ನಿಮ್ಮ RJ ಅರುಣ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: