ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 4, 2011

ಮುಂಜಾನೆಯ ಮೊಗದವಳು

ಮುಂಜಾನೆಯ ಮೊಗದವಳು
ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಳಿದ ಹಾಗೆ ,

ನಿನ್ನ ಮೊಗದ ಮೇಲೆ ನಗುವ ಕಂಡೆ ,

ಹಾರುತ್ತ ಬರುವ ದುಂಬಿಯ ಹಾಗೆ,

ನಾ ಓಡೋಡಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದೆ .ಮೂಡಣದಿ ಮೂಡಿರಲು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ,

ನಿನ್ನ ಮೊಗದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹೊನ್ನಿನ ಮೆರಗು,

ಹೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ ನಿನ್ನ ವಜ್ರದಂಥಹ ಕಣ್ಣುಗಳು ,

ನಿನ್ನ ಕಂಡು ನಾಚುತ್ತಿವೆ ಮನೆಯಂಗಳದ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಸಂಪಿಗೆಗಳು ..

ಸುರಿಸಲೇ ನಾ ನಿನ್ನ ತುಟಿಮೇಲೆ ಮುತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯು.

ರಚನೆ .- ನಾನು RJ ಅರುಣ ..

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: