ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 3, 2011

ಓ ನನ್ನ ಒಡಲಾಳದ ಗೆಳತಿ,

ಓ ನನ್ನ ಒಡಲಾಳದ ಗೆಳತಿ,
ನೀ ನನ್ನ ಲೀಲಾವತಿ .
ನನ್ನ ಮನೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿ ..
ಕಾದು ಉಳಿತಿರುವೆ ನನ್ನ ಸಖಿ ,
ಬಾ ಬೇಗ ನೀ ನನ್ನ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ..
ಮನೆಯಂಗಳದಿ ಬಂದು ಕುಣಿದಾಡು
ಅಂಗಳದಲಿ ಪ್ರೇಮದ ರಂಗವಲಿ ಹಾಕು ..
ಮೊಗವ ಕಾಣದೆ , ಮನಸು ಕಂಡೆ ..
ಮನಸು ಕಾಣುತ , ಹೃದಯ ಕಂಡೆ..
ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಒಲವು ಕಂಡೆ ..
ನಿನ್ನೊಳು ನನ್ನ ಕಂಡೆ ,
ಹೇ ಮುದ್ದು ಮನದ ಹುಡುಗಿ ,
ತೋರಿಸೆ ನಿನ್ನ ಮೊಗದ ಚೆಲುವ..
ಕಾಡಿಸಬೇಡ ನನ್ನ ಬೆಡಗಿ,
ನೀ ಬಾ ಬೇಗ ನನ್ನ ಒಡಲಿಗೆ

 -ರಚನೆ- ನಾನು      RJ ಅರುಣ್   

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: