ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಬುಧವಾರ, ಮೇ 11, 2011

ಕನಸಿನ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು

ಕೆಲ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಅರುಣನಿಗೆ


ಅರುಣ ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ..!

ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರ್ರು ,

ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಎಂದು !

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: