ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 4, 2010

ಸ್ನೇಹಿತರೆ , ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಬದಲಿಗೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ( ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ) ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..? Gmail ಒಂದು most widely used email services . ಇದರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. orkut ಕೂಡ Gmail ನ ಒಂದು ಭಾಗ.




ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ನನ್ನ ORKUT ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾನು Google ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ "think someone else is using my ಅಕೌಂಟ್" ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅಮಲೇ ಸಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಅಸ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು "Cyber Crime Police Station , Bangalor ಗೆ ಕೂಡ E-Mail ಮಾಡಿದ್ದೆ ( mailto:ccps@kar.nic.ಇನ್) . ವಿಳಾಸ- Cyber Crime Police Station , COD Annexe Building , Carlton House , # 1, Palace Road , Bangalore-560001 , Tell -+91- 080- 2943050 .).



ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆಂದರೆ ..?



What to do when your Email Account is Hacked?



It can be a real nightmare if someone hacks and takes control of your email account as it may contain confidential information like bank logins, credit card details and other sensitive data. If you are one such Internet user whose email account has been compromised, then this post will surely help you out. In this post you will find the possible ways and procedures to get back your hacked email account.



For Gmail:





It can be a big disaster if your Gmail account has been compromised as it may be associated with several services like Blogger, Analytics, Adwords, Adsense, Orkut etc. Losing access to your Gmail account means losing access to all the services associated it with too. Here is a list of possible recovery actions that you can try.

Step -1: Try resetting your password since it is the easiest way to get your account back in action. In this process Google may ask you to answer the secret question or may send the password reset details to the secondary email address associated with your compromised account. You can reset you password from the following Link.

Gmail Password Reset Link



If you cannot find success from the Step-1 then proceed ಟು



Step-: Many times the hacker will change the secret question and secondary email address right after the account is compromised. This is the reason for the Password Reset process to fail. If this is the case then you need to contact the Gmail support team by filling out the account recovery form. This form will ask you to fill out several questions ಲೈಕ್....

1. Email addresses of up to five frequently emailed contacts....
2. Names of any 4 Labels that you may have created in your account...

3. List of other services associated with your compromised account....

4. Your last successful login date....

5. Account created date.. .
6. Last password that you remember and many more…

You need to fill out this form as much accurately as possible. It is obvious to forget the dates of last login, account creation and similar terms. However you need to figure out the closest possible date/answers and fill out this form. This is your last chance! The more accurate the information filled out in the recovery form, the more the chances of getting your account back.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: