ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 14, 2010

93.5 RED FM Gulbarga Programing time Monday to Saturday.

93.5 RED FM Gulbarga Programing time Monday to Saturday.

1) SINCHANA-RJ ARUN-6.00 AM TO 7.00 AM
2) GOOD MORNING GULBARGA-RJ VAANI-7.00 AM TO 10.OO AM
3) BLADE RAJA-RJ PRATIK-10.00 AM TO 12.00 PM
4) ADRELA MAJA MADRELA-RJ ARUN- 12.00 PM TO 1.00 PM
5) MAST MAYURI-AMBIKA & BAHARATI -1.00 PM TO 3.00 PM
6) YOUNGADIGA-Mahesh--3.00 PM TO 5.00 PM
7) EVENING MANTRA-MANJU & MADHU- 5.00 PM TO 8.00 PM
8) Dil se-RJ Dinesh - 8.00 PM TO 10.00 PM
9) RETRO RATRIBOGLE-10.00 PM TO 12.00 PM

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: